Σε Ποιους Απευθύνεται

Το UoA MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Στελέχη φαρμακευτικών που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • Επαγγελματίες υγείας που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή χώρο στον οποίο απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στα οικονομικά της υγείας και τη διοίκηση οργανισμών υγείας,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης μονάδων υγείας για να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια.