Προκήρυξη UoA MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

1η επιστημονική έρευνα από το ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων
22/06/2018
ΦΕΚ περί ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
23/08/2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» προκηρύσσει 90 θέσεις φοιτητριών και φοιτητών για κάθε μία από τις ειδικεύσεις Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών (http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/), Λογιστική (http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/) και Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (http://www.mba-health.econ.uoa.gr/). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2018. Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα http://www.mba.econ.uoa.gr/ ή κάνετε κλικ εδώ.