Επεξηγήσεις

Θ.Ε. = Θεματική Ενότητα

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) = Πιστωτικές μονάδες

Τα 16 μαθήματα που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων αναλύεται στη συνέχεια:

Θ.Ε. Οικονομικά Υγείας και Συστήματα Υγείας

 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Αποδοτικότητα, Ισότητα και Ποιότητα στα Συστήματα Υγείας
 • Η Υγεία ως Επένδυση Κριτήρια και Πολιτικές

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολίτικων στον Τομέα Υγείας: Θεωρία και Πολιτικές

 • Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην Υγεία
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην Υγεία
 • Ποιότητα Ζωής: Θεωρία & Μέθοδοι

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολίτικων στον Τομέα Υγείας: Θεωρία και Πολιτικές

 • Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγεία
 • Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην Υγεία
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην Υγεία
 • Ποιότητα Ζωής: Θεωρία & Μέθοδοι

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας
 • Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Επιδημιολογία

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα του Τομέα Υγείας (20 ECTS)

 • Φάρμακο-Οικονομία
 • Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πατέντα στο Φάρμακο
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη, Διπλωματία Υγείας & Διεθνείς Οργανισμοί

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα του Τομέα Υγείας (20 ECTS)

 • Φάρμακο-Οικονομία
 • Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πατέντα στο Φάρμακο
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη, Διπλωματία Υγείας & Διεθνείς Οργανισμοί

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS Θεματικής ενότητας: 40

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο UoA MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 πιστωτικών μονάδων.