Ορκωμοσία UoA MBA – Ιούλιος 2018
15/03/2019
Ορκωμοσία UoA MBA – Νοέμβριος 2019
18/12/2019