Σε καιρούς ραγδαίων αλλαγών στο τομέα της Υγείας στην Ελλάδα επέλεξα μετά από ενδελεχή έλεγχο το ΜΒΑ-Υγεία λόγω της εγνωσμένης αξίας του ακαδημαϊκού/επιστημονικού προσωπικού της σχολής, καθώς και της διαδραστικής συμμέτοχης με case studies των φοιτητών, μέσα από την καθοδήγηση και εκπόνηση εργασιών βασισμένων στα πρότυπα δημοσιευμένων άρθρων, έγκριτων επιστημονικών βάσεων δεδομένων. Η επιλογή μου με δικαίωσε καθώς κατάφερα να εφαρμόσω την επικαιροποιημένη γνώση που μου προσέφερε το ΜΒΑ-Υγεία στην καθημερινότητά μου, και δη στην επαγγελματική μου ενασχόληση με τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η συμβολή του ΜΒΑ-Υγεία ήταν καθοριστική και η πρόσθεση ειδικού βάρους στην επαγγελματική μου ιδιότητα είναι αδιαμφισβήτητη.

Σας ευχαριστώ θερμά για την άψογη οργάνωση και επαγγελματισμό που επιδεικνύετε.


Γιώργος Θεοδωρακόπουλος

Από τη φοίτησή μου στο ΜΒΑ-Υγεία κατάλαβα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Με τη σωστή καθοδήγηση που είχα και την προσωπική προσπάθεια κατάφερα να αντιληφθώ καλύτερα τον τομέα των οικονομικών γενικότερα και της υγείας ειδικότερα. Επιπροσθέτως, βελτιώθηκα στην έκφραση και υπεράσπιση των απόψεών μου τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς.

Ευχαριστώ πολύ για όσα αποκόμισα.


Αγγελική Γρίβα

Η φοίτηση μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με "σύστησε" σε ένα επίπεδο γνώσης και σπουδών στα οποία μέχρι πρόσφατα δεν είχα πρόσβαση και στη δυνατότητα αυτή την κτηθείσα γνώση να τη χρησιμοποιήσω σαν εργαλείο στη καθημερινότητα της δουλειάς μου και στην προσπάθεια μου για την περαιτέρω επαγγελματική μου εξέλιξη.


Αναστάσιος Βερυκοκίδης

Μόλις ολοκλήρωσα την Θεματική Ενότητα «Οικονομικά της Υγείας και Συστήματα Υγείας» του προγράμματος και αισθάνομαι βαθιά ικανοποιημένη, αφενός από την ποικίλη θεματολογία που κληθήκαμε να διαχειριστούμε συγγράφοντας εργασίες υψηλού οικονομικού και διοικητικού ενδιαφέροντος στο χώρο της υγείας και ιδιαιτέρως χρήσιμες για την επέκταση των γνώσεων μας και αφετέρου από τις διαλέξεις υψηλού επιπέδου που παρακολουθήσαμε.


Σοφία Μποντού

Η φοίτησή μου στο ΜΒΑ-Υγεία αποτέλεσε για μένα μια πρωτόγνωρη, ενδιαφέρουσα, γεμάτη προκλήσεις εμπειρία. Μεγαλύτερη ανταμοιβή μου όσα διδάχθηκα, με τη διεισδυτικότητα και το βάθος της θεωρητικής ματιάς αλλά και την απαίτηση για πρακτική, συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη γνώση ώστε να κατανοούνται, να ερευνώνται και να υπηρετούνται οι τρέχουσες ανάγκες του τομέα της υγείας. Πάνω απ' όλα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους διδάσκοντες και ιδιαίτερα στον υπεύθυνο Καθηγητή κ. Γιάννη Υφαντόπουλο για την αμέριστη υποστήριξή του σε όλα τα βήματα αυτής της πολύτιμης διαδρομής στην επιστημονική γνώση.


Θάνος Κωτσόπουλος

Ο σχεδιασμός του ΜΒΑ-Υγεία παρέχει στο φοιτητή την ευχέρεια να αναπτύξει δεξιότητες απόλυτα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. Η προσέγγιση σύγχρονων προκλήσεων στο χώρο της υγείας δίνει την ευκαιρία για επιστημονική έρευνα υψηλών προτύπων. Τόσο η προσφερόμενη ακαδημαϊκή γνώση όσο και η επαγγελματική εμπειρία που μεταφέρεται μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων, εκπορεύονται από καθηγητές με διεθνή καριέρα και βασίζονται σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα.


Γιώργος Φιλίνης

Από τη φοίτηση μου στο ΜΒΑ-Υγεία, έχω αποκομίσει όχι μόνο χρήσιμα εργαλεία και γνώσεις από την οικονομική επιστήμη, αλλά κ από άλλους συγγενείς κλάδους. Υπήρχε διαδραστικότητα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Α.Π.