ΦΕΚ περί ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Προκήρυξη UoA MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
20/07/2018
Δημοσίευση ΦΕΚ ΜΒΑ
13/09/2018

Το συνημμένο αρχείο αφορά το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 10 Αυγούστου 2018 περί της ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

ΦΕΚ