Παρουσίαση με θέμα «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας»

Auditing a Risky Business ?
20/04/2017
2η παρουσίαση με θέμα «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας»
14/11/2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα 416 του Γρυπαρείου Μεγάρου, θα πραγματοποιηθεί η 1η παρουσίαση με θέμα «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας». Η παρουσίαση θα αρχίσει στις 17:30 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20:00.

Tα περιεχόμενα της παρουσίασης είναι τα ακόλουθα:

1. Τι είναι η διπλωματική εργασία;

2. Γιατί η διπλωματική εργασία είναι τόσο σημαντική;

3. Έρευνα και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

4. Πως επιλέγουμε το θέμα της εργασίας;

5. Εφαρμογή διαδικασίας επιλογής θέματος.

6. Βασικά συμπεράσματα-Συμβουλές.

Εισηγητής θα είναι ο κος Δημήτρης Μπάλιος.