Ρωξάνη Καραγιάννη

Δόκτωρ


Η Δρ. Ρωξάνη Καραγιάννη εργάζεται ως Ερευνήτρια Β΄ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στην Αθήνα. Έχει διδάξει θέματα σχετικά με τα Οικονομικά της Υγείας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και Μικροοικονομική Θεωρία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σπούδασε Οικονομικά σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Leeds, UK και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο εφαρμοσμένη μικροοικονομική στον τομέα της υγείας. Η διδακτορική της μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι: Υποτροφίες έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται κύρια με την εφαρμογή και ανάπτυξη παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας μονάδων παροχής υγείας. Άλλα ενδιαφέροντα είναι η εφαρμοσμένη μικροοιοκονομική και οι οικονομετρικές εφαρμογές. Το ερευνητικό της έργο έχει ανακοινωθεί σε περισσότερα από 30 διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και έχει δημοσιεύσει θεωρητικά και εμπειρικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.