Ιωάννης Βαρβατσουλάκης

Δόκτωρ


Ο κ. Ιωάννης Ν. Βαρβατσουλάκης, είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική Υγείας» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) (με θέμα μοναδικό στην Ελλάδα «Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της οργάνωσης συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε μικρομεσαίες νοσηλευτικές μονάδες»), κάτοχος M.B.A. με ειδίκευση Χρηματοοικονομική και Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1997) και Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (1992). Αρχικά απασχολήθηκε επί 2 έτη σε διεθνείς εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών (Grant Thornton και Arthur Andersen). Κατόπιν απασχολήθηκε επί 10 έτη σε διευθυντικές θέσεις στο μαιευτήριο Λητώ (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθυντής Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Business Unit Manager διαγνωστικού κέντρου) μέχρι τον Ιανουάριο 2007, οπότε και προσελήφθη στο Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ ως εσωτερικός ελεγκτής. Από τον Οκτώβριο 2007 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2010 κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, ενώ από το Μάρτιο 2011 εργάζεται σε διάφορες ΔΕΚΟ ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Επί μια δεκαετία δίδασκε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών τα μάθηματα της Ελεγκτικής και της Κοστολόγησης. Επίσης το φθινόπωρο του 2007 δίδαξε το μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Σήμερα είναι Συνεργάτης Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Είναι κάτοχος CIA από το 2001.