Αθανάσιος Χαντζάρας

Υποψήφιος διδάκτορας


Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην κοινωνική επιδημιολογία και τις ανισότητες υγείας. Κάτοχος Master of Public Policy και Bsc in Political Sciences and Public Administration του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην κοινωνική επιδημιολογία, τα οικονομικά της υγείας, τις πολιτικές υγείας, την ποιότητα ζωής, και την εφαρμοσμένη στατιστική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Yfantopoulos J., Chantzaras A. (2018) Drug policy in Greece, Value in Health Regional Issues, forthcoming.

  2. Chantzaras A., Yfantopoulos J. (2018) Income-related health inequalities among the migrant and native-born populations in Greece during the economic crisis: a decomposition analysis, European Journal of Public health, forthcoming.

  3. Chantzaras A., Yfantopoulos J. (2018) Financial protection of households against health shocks in Greece during the economic crisis, Social Science & Medicine, 211: 338-351, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.06.024.

  4. Yfantopoulos J., Chantzaras A., Kontodimas S. (2017) Assessment of the psychometric properties of the EQ-5D-3L and EQ-5D-5L instruments in psoriasis, Archives of Dermatological Research, 309(5): 357-370, doi: 10.1007/s00403-017-1743-2.

  5. Yfantopoulos, J., Chantzaras, A. (2017) Validation and comparison of the psychometric properties of the EQ-5D-3L and EQ-5D-5L instruments in Greece, The European Journal of Health Economics, 18(4):519-531, doi:10.1007/s00403-017-1743-2

  6. Kontochristopoulos G., Kouris A., Chantzaras A., Petridis A., Yfantopoulos J., (2016) Improvement of health-related quality of life and adherence to treatment with calcipotriol-betamethasone dipropionate (Dovobet®) in patients with psoriasis vulgaris, An Bras Dermatol, 91(2):160-166, http://dx.doi.org/10.1590/abd1806-4841.20164476.