Ρωξάνη Καραγιάννη

Δόκτωρ


Η Δρ. Ρωξάνη Καραγιάννη είναι Ερευνήτρια Β΄ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτη του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιο του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου και της απονεμήθηκαν τα πτυχία M.Sc. και Ph.D. Η διδακτορική της διατριβή με γνωστικό αντικείμενο εφαρμοσμένη μικροοικονομική στον τομέα της υγείας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι: Υποτροφίες έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από το 2008 και μέχρι σήμερα, έχει διδάξει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ΠΔ 407/80 τα μαθήματα Μικροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Θεωρία ΙΙ και Εισαγωγή στα Οικονομικά, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα της Πολιτικής Υγείας ως εντεταλμένη διδασκαλίας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στη θεματική ενότητα Ειδικά Θέματα του Τομέα Υγείας ως εντεταλμένη διδασκαλίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τη θεματική ενότητα Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας ως μέλος ΣΕΠ, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου τις θεματικές ενότητες Οικονομικά της Υγείας και Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας ως μέλος ΣΕΠ, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 50 διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακού επιπέδου

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της εφαρμοσμένης μικροικονομικής, της οικονομετρίας και των οικονομικών της υγείας, κυρίως στην ανάπτυξη και εφαρμογή παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας μονάδων παροχής υγείας, στην ανάλυση της εγχώριας αγοράς και των συνθηκών ανταγωνισμού καθώς και στην εφαρμογή σύνθετων δεικτών. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, σε τιμητικούς τόμους, σε εκθέσεις και μελέτες του ΚΕΠΕ ενώ οι εργασίες της έχουν ανακοινωθεί σε περισσότερα από 35 διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Karagiannis, R. and Karagiannis, G. (2018) Intra- and Inter-Group Composite Indicators Using the BoD Model. Socio-Economic Planning Sciences, vol. 6, pp. 44-51.

  2. Karagiannis, R., Kotsi, A., Athanassiou, E., Nitsi, Ε. and Cholezas, I. (2017) Assessment of Selected Structural Reforms Regarding Competition and their Economic Impact. Reports 78, KEPE, Athens.

  3. Athanassiou, E., Kanellopoulos, Ν.C., Karagiannis, R., Katselidis, I. and Kotsi A. (2016) Measurement of the Intensity of Reforms in Professions and Economic Activities in Greece via a Composite Regulation Index. International Economics and Economic Policy, vol. 13, pp. 411-428.

  4. Kotsi, A., Athanassiou, E., Kanellopoulos, Ν.C., Karagiannis, R., and Katselidis, I. (2016) Impact Assessment of the Liberalization in 20 Professions. Reports 73, KEPE, Athens.

  5. Kotsi, A., Athanassiou, E., Kanellopoulos, Ν.C., Karagiannis, R., Kasimati, E., Papaioannou S., and Katselidis, I. (2015) The Expected Economic Impact of the Liberalization of Professions and Economic Activities. Reports 71, KEPE, Athens.

  6. Karagiannis, R. (2015) A System-of-equations Two-stage DEA Approach for Explaining Capacity Utilization and Technical Efficiency. Annals of Operations Research, vol. 227(1), pp. 25-43.