Ειρήνη Νικάνδρου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Η Ειρήνη Νικάνδρου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα σε έρευνα στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και είναι μέλος της ομάδας του CRANET και του GLOBE Ελλάδος. Εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου διδάσκει Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επιχειρήσεις.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της οργανωσιακής αρετής, της καριέρας και εξέλιξης των διαφορετικών γενεών και κυρίως της γενιάς Υ στον εργασιακό χώρο. Έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ ασχολείται συστηματικά με τον εθελοντισμό στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου με τις ομάδες EduSupport, Get Involved, You(th)LId.