Αντώνης Μεταξάς

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Αντώνης Μεταξάς σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας το βαθμό Άριστα, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, η οποία βαθμολογήθηκε από κοινού με την προφορική εξέταση (“Rigorosum”) ομοφώνως με Άριστα μετ’ επαίνου ("summa cum laude").

Εξελέγη Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2017 εξελέγη παμψηφεί Επίκουρος Καθηγητής. Έχει αναπτύξει εκτενή διδακτική δραστηριότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ διεθνούς κύρους. Από το 2013 είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και από το 2017 Επισκέπτης Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου (TU Berlin).

Έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο αλλά και πρακτική δικηγορική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του εν γένει ευρωπαϊκού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού με έμφαση στις δικτυακές οικονομίες και στην αγορά φαρμάκου. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, όπως η Γερμανοελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. L. Hancher/ A. Metaxas (ed.), (2018) Transformation of EU and Eastern Mediterranean Energy Networks: Legal, regulatory and political challenges, Claeys & Casteels.

  2. A. Μεταξάς, 2017, Ευρωπαϊκή Ένωση - Τα βασικά κανονιστικά κείμενα (κριτική έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα

  3. Α. Μεταξάς, 2016, Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 346 επ.

  4. Metaxas, A., 2015, Case Study on Greece, in Hancher, L./ De Hauteclocque, A./ Sadowska, M. (επιμ.), Capacity Mechanisms in the EU Energy Market: Law, Policy, and Economics, Oxford University Press

  5. Μεταξάς, Α./Pernice, I., 2015, Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική, Δίγλωσση Έκδοση (ελληνικά-γερμανικά), Εκδόσεις Ι. Σιδέρη

  6. Metaxas A./ Nicolaides Ph., 2014, Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law, European State Aid Law Quarterly (EStAL)

  7. Α. Μεταξάς, (2014)Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της έκτακτης ανάγκης, Ν. Κανελλοπούλου – Μαλούχου, Α. Μεταξάς, Λ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 33-48.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
4ος Όροφος, Γραφείο 2
210 3689597
ametaxas@pspa.uoa.gr