Οι διδάσκοντες στο UoA MBA είναι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Ελληνικών και ξένων ομοταγών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος είναι το εξής:

Ιωάννης Θάνος

Επίκουρος Καθηγητής


Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Αντώνης Μεταξάς

Επίκουρος Καθηγητής


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Γιάννης Μπασιάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής