Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων ελλαδικών και ξένων ομοταγών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος είναι το εξής:

Ιωάννης Θάνος

Επίκουρος Καθηγητής


Μαριλού Ιωακειμίδη

Επίκουρη Καθηγήτρια


Βασίλης Κατσίκης

Επίκουρος Καθηγητής


Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Γιάννης Μπασιάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής