Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την περίοδο 11.3.2020 έως και 24.3.2020

Research seminar-UoA
26/02/2020
Προκήρυξη UoA MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
18/03/2020

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με την απόφαση της Κυβέρνησης Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-3-2020) υπάρχει Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Το ΕΚΠΑ συνολικά θα παραμείνει κλειστό και για τις διοικητικές του υπηρεσίες τις ημέρες Πέμπτη 12/03 και Παρασκευή 13/03, ώστε να γίνει απολύμανση των διοικητικών υπηρεσιών και των χώρων εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.

Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς με όλες τις εξελίξεις επί του θέματος.