Δελτίο τύπου: Εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Άνοδος έντεκα θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Webometrics Ranking of World Universities»
30/07/2020

Δελτίο τύπου: Εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων UoA MBA του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε εξ αποστάσεως εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 μέσω Microsoft Teams.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής:

Προσφώνηση από τον Διευθυντή του UoA MBA, Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου.

Χαιρετισμοί από: τον π. Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ακαδημαϊκό συντονιστή του UoA ΜΒΑ -Λογιστική, Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη καθώς και από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπάλιο, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής

Απονομή "Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας UoA MBA" (Outstanding Teaching Award) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στον Δρ. Νικόλαο Κοτσόπουλο.

Ομιλίες του Ακαδημαϊκού Συντονιστή του UoA MBA με ειδίκευση Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Καθηγητού Ιωάννη Υφαντόπουλου και του διδάσκοντα στο UoA MBA Δρα Νικολάου Κοτσόπουλου, με τίτλο: «COVID 19: Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας πανδημίας».