Παρουσίαση με θέμα «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας»
03/11/2017

Ομιλία κου Γιώργου Ιωσηφάκη με θέμα τον εξωτερικό έλεγχο και τίτλο «Auditing a Risky Business ????»

Την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:00, στην αίθουσα Αγγελοπούλου, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Θ.Ε. «Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη» θα διεξαχθεί ομιλία του κου Γιώργου Ιωσηφάκη με θέμα τον εξωτερικό έλεγχο και τίτλο «Auditing a Risky Business ????».

Δείτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες: "2017/02/05 - Ανακοίνωση ομιλίας"