Άνοδος δεκαπέντε θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University
20/06/2019
Pre-Medical Management Program: Ολοκλήρωση 2ου κύκλου εκπαίδευσης
08/07/2019
Kickstart your career!

ACCA, in partnership with its Joint Exam Scheme partner SOEL, have partnered with some of the biggest global accounting firms in Greece to offer 15 lucky business, accounting and finance graduates a paid internship in October 2019. Each internship will run for 3 months and successful candidates will gain the opportunity to kick-start their careers with some of the industry’s leading organisations including Deloitte, EY, Grant Thornton, Mazars and SOL Crowe.

More info here