Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση Οικονομικά της Υγείας και
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
(MBA in Health Economics)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master of Business Administration in Health Economics)» αποτελεί ειδίκευση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Διάρκεια – Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του MBA-Υγεία μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
3.750 €

Καινοτομίες / Πλεονεκτήματα Προγράμματος


Απαιτητικό και
πλήρες πρόγραμμα


Ευέλικτο
πρόγραμμα


Σύγχρονα
εκπαιδευτικά
εργαλεία


Τεράστια και
πολύχρονη
εμπειρία


Εξαιρετικό
εκπαιδευτικό
προσωπικό

Tο πιο
φημισμένο Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών

Ένα από τα
καλύτερα
ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια

Καινοτομίες / Πλεονεκτήματα Προγράμματος


Απαιτητικό και
πλήρες πρόγραμμα


Ευέλικτο
πρόγραμμα


Σύγχρονα
εκπαιδευτικά
εργαλεία


Τεράστια και
πολύχρονη
εμπειρία


Εξαιρετικό
εκπαιδευτικό
προσωπικό

Tο πιο
φημισμένο Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών

Ένα από τα
καλύτερα
ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια